Pro zaregistrované zákazníky sleva 10% na objednávku nad 2000Kč.  

Potřebujete poradit? +420 602 325 839

(8:00-16:00)

Výhradní distributor značky Arena pro Českou a Slovenskou republiku.

TIPOVACÍ SPOTĚŽ ARENA 2022

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tipovací soutěž – Arena 2022

(dále jen „Pravidla“)

I. Pořadatel soutěže

1.1.Pořadatelem soutěže je společnost ARENA PRAHA s r.o. se sídlem Jilmová 1435/5, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 48114154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 16569, (dále jen „Pořadatel“).

II. Místo konání soutěže

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky, Prodejna Arena Brumlovka, Praha 4, Vyskočilova 1100/2 (dále jen „Místo konání soutěže“).

III. Termín konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá od 28.6.2022 do 16.7.2022.  

IV. Podmínky účasti v soutěži a mechanika soutěže

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice, která v uvedeném období odpoví co nejpřesněji a nejrychleji na otázku: Kolik plaveckých brýlí se prodalo v prodejně Arena Brumlovka od 1.1.2022 do 30.6.2022?

4.2: Pro účast v Soutěži a převzetí, resp. výběr výhry u výherců mladších 18-ti let je rozhodující souhlas jejich zákonného zástupce, a to před zahájením účasti v soutěži.

4.3: Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti ARENA PRAHA s.r.o., a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku.

V. Pravidla soutěže

5.1. Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří v prodejně ARENA BRUMLOVKA odevzdají vyplněnou tipovací kartu, ve které uvedou své jméno a příjmení, telefon a e-mailovou adresu a svůj tip, a to v termínu konání soutěže dle článku III. těchto soutěžních pravidel.

5. 2. Soutěžící může soutěžit s jednou tipovací kartou.

5. 3. Osoba, která se účastní soutěže, je povinna ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Pořadatele soutěže. V opačném případě je Pořadatel oprávněn tuto osobu z účasti v soutěži vyloučit.

VI. Mechanismus určení výherců v soutěži

Princip hry

6. 1: Soutěž končí dne 16.7.2022 v 16:00 hodin

6. 2: V Soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní podmínky Soutěže dle definice v odstavci 1 bodu IV, a jejich odpověď bude co nejpřesnější a odevzdána co nejdříve. Tj. vyhrávají ti soutěžící, kteří odevzdali odpověď na tipovací otázku s co nejpřesnějším tipem jako první až třetí.

6. 3: Výherci budou vyhlášeni dne 19.7.2022 odpoledne v prodejně Arena Brumlovka. Výherci budou Pořadatelem kontaktováni elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedli v tipovací kartě, nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže a výhra jim bude předána na prodejně Arena Brumlovka.

 

VII. Ceny

7.1: Cenou se pro účely této Soutěže rozumí 3x poukaz na 20% slevu na nezlevněné zboží zn. arena v prodejně arena Brumlovka.

VIII. Odpovědnost Pořadatele za průběh soutěže

8 1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, odvolání či úpravy a změny jejích Pravidel.

8 2. Na výhry ze Soutěže neexistuje právní nárok. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

8 3. Uvedením jména, telefonního kontaktu a e-mailové adresy dává každý soutěžící Pořadateli souhlas ke zpracování předmětných osobních údajů (dále jen "údaje") za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže, dále soutěžící uděluje souhlas užít jím poskytnuté údaje pro marketingové účely Pořadatele.

Marketingovými účely se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, pro společnost ARENA PRAHA. s r.o. po dobu 5 let od poskytnutí souhlasu.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli nebo společnosti ARENA PRAHA s r.o. osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat.

8. 4. Pořadatel oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

 IX. Závěrečná ustanovení

9 1: Pořadatel neodpovídá za úplnost těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná a konečná.

9 2: Účast v Soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

9 3: Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.ARENASHOP.cz a zároveň jsou uložena k nahlédnutí v písemné podobě na prodejně. 

Účinnost pravidel: od 28.6.2022.do 19.7.2022

V Praze dne 20.6.2022

Ještě u nás nemáte účet?

Zaregistruje se a využívejte naše benefity

  • Sleva 10% na nákup nad 2000Kč
  • Prodloužená doba pro výměnu a vrácení
  • Při nákupu nad 500Kč doprava zdarma 
  • Historie nákupů
  • Věrnostní slevy
  • Účtenky držíme za vás
  • Výhodné nabídky