Pro zaregistrované zákazníky sleva 10% na objednávku nad 2000Kč.  

Potřebujete poradit? +420 602 325 839

(8:00-16:00)

Výhradní distributor značky Arena pro Českou a Slovenskou republiku.

BUĎ PRVNÍ A ZÍSKEJ ZA SVOU RECENZI POUZDRO ZDARMA!

PODMÍNKY AKCE

(dále jen „Pravidla“)

I. Pořadatel akce

1.1.Pořadatelem akce je společnost ARENA PRAHA s r.o. se sídlem Jilmová 1435/5, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 48114154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 16569, (dále jen „Pořadatel“).

II. Místo konání akce

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky  (dále jen „Místo konání soutěže“).

III. Termín konání akce

3.1. Akce začíná 8.2.2024 a končí nejpozději 30.6.2024

IV. Podmínky účasti v akci a mechanika akce

4.1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice nebo Slovenské republice, která zakoupí nové plavecké brýle arena Cobra Edge (kat. číslo 006870 neo 006871) a pošle recenzi a fotografii se svými novými brýlemi. Prvních 5 recenzentů získá pouzdro na brýle arena (kat. číslo 1E048) zdarma

4.2: Recenze a fotografie posílejte na e-mail obchod@arenapraha.cz

4.3: Z účasti v Akci jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti ARENA PRAHA s.r.o., a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku.

V. Pravidla soutěže

5.1. Do akce se může zapojit každý zákazník, který zakoupí plavecké brýle arena Cobra Edge a pošle recenzi s fotografií na e-mailovou adresu obchod@arenapraha.cz a uvedou své jméno a příjmení, telefon a e-mailovou adresu a číslo objednávky. Fotografie nesmí obsahovat celý obličej. 

5. 2. Do akce se může kupující zařadit jen jednou. 

5.3. Fotografie mohou být použity na Facebookové stránce nebo Instagramu. Zasláním fotografie zákazník souhlasí s jejím zveřejněním (1x) na oficiální FB stránce: arena Water Instinct Česká republika nebo Instagramu arenawaterinstinct_czsk

VI. Mechanismus určení výherců v soutěži

Princip hry

6. 1: Akce se koná od 8.2.2024 do 30.6.2024 nebo do naplnění 5 recenzí. Může být prodloužena. 

6. 2: Recenzentům bude jejich dárek odeslán na stejnou adresu, jakou mají v objednávce ihned po potvrzení. 

 

VII. Ceny

7.1: Cenou se pro účely této Akce rozumí 5x pouzdro na brýle arena (kat. číslo 1E048)

VIII. Odpovědnost Pořadatele za průběh Akce

8 1. Pořadatel Akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Akce, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, odvolání či úpravy a změny jejích Pravidel.

8 2. Na dárky z Akce neexistuje právní nárok. Vymáhání dárku soudní cestou je vyloučeno.

8 3. Uvedením jména, telefonního kontaktu a e-mailové adresy dává každý soutěžící Pořadateli souhlas ke zpracování předmětných osobních údajů (dále jen "údaje") za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže, dále soutěžící uděluje souhlas užít jím poskytnuté údaje pro marketingové účely Pořadatele.

Marketingovými účely se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, pro společnost ARENA PRAHA. s r.o. po dobu 5 let od poskytnutí souhlasu.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli nebo společnosti ARENA PRAHA s r.o. osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat.

8. 4. Pořadatel oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

 IX. Závěrečná ustanovení

9 1: Pořadatel neodpovídá za úplnost těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Akcí. Tato Pravidla jsou považována v rámci Akce za jediná úplná a konečná.

9 2: Účast v Akci je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

9 3: Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.ARENASHOP.cz 

Účinnost pravidel: od 8.2.2024

V Praze dne 8.2.2024

Ještě u nás nemáte účet?

Zaregistruje se a využívejte naše benefity

  • Sleva 10% na nákup nad 2000Kč
  • Prodloužená doba pro výměnu a vrácení
  • Při nákupu nad 500Kč doprava zdarma 
  • Historie nákupů
  • Věrnostní slevy
  • Účtenky držíme za vás
  • Výhodné nabídky